Parafia
Św. Maksymiliana
Marii Kolbego
w Siedlcach 

08-110 Siedlce,
ul. Kazimierzowska 128
  tel: (25) 6440522

 

„Wielkie nie raz rzeczy Bóg przywiązuje do drobnych rzeczy” - Św. Maksymilian

Rok Życia Konsekrowanego
Rok Życia Konsekrowanego

Diecezjalne Centrum Pielgrzymkowo-Turystyczne „ARKA”
     www.arkapielgrzymuj.pl

Patron Travel
Franciszkańskie Biuro Pielgrzymkowe

w. Franciszek z Asyu

  / kliknij zdjcie /


Pomnik rodzicw w. Franciszka

Zaoycielem zakonw franciszkaskich jest w. Franciszek z Asyu. Urodzi si pod koniec 1181 lub na pocztku 1182 roku, jako syn bogatego kupca Piotra Bernardone i jego ony Piki. Na chrzcie otrzyma imi Jan, ktre po powrocie ojca z podry handlowej do Francji zostao zastpione imieniem Francesco - Franciszek. Pierwsz formacj religijn otrzyma od bardzo pobonej matki. wity nauczy si czyta i pisa w szkole parafialnej w. Jerzego w Asyu, a nastpnie uzupeni swoje skromne wyksztacenie elementami rachunku, poezji i muzyki. Zdoby take znikom znajomo jzyka francuskiego (prowansalskiego) i zapozna si z poematami o bohaterskich czynach sawnych rycerzy. Franciszek, majc bystry umys i dobr pami, zdobdzie pniej przez czytanie i rozwaanie ogldn kultur religijn. Wychowywany by na szlachcica, ktry mia przej majtek i handel.

pobierz

* wersja dwikowa za zgod redakcji „Maego Gocia Niedzielnego”

Ojciec Franciszka rozszerza a za granic obszar swojego handlu. Franciszek, obficie obdarzony inteligencj, ambicj i przedsibiorczoci, osobicie prbowa wszystkich drg wzniesienia si i chway wiatowej. Majc lat 14 zosta przydzielony do sklepu ojca, by zaprawia si w sztuce kupieckiej (ok. 1196). Nie sprawdzi si jako handlarz, mia zbyt rozrzutny tryb ycia i nie umia trzyma przy sobie pienidzy.

Franciszek zosta obwoany krlem biesiad i krlem modziey asyskiej, ubiera si w sposb osobliwy i jaskrawy, bra udzia w zabawach i piewach na wieczornych spotkaniach z przyjacimi. Rodzice z pobaliwoci patrzyli na jego ksice wydatki. Ze wzgldu na swoje dobre przymioty naturalne i moralne, szlachetno sowa i szlachetno sposobu bycia, hojno wobec ubogich oraz ze wzgldu na szczegln prawo obyczajw by podziwiany przede wszystkim przez matk i przez swoich przyjaci.

pobierz

Jako modzieniec prowadzi ycie beztroskie. Marzy o rycerskiej sawie, chtnie wiec wzi udzia w 1202 roku w bitwie Asyan z mieszkacami ssiedniego miasta Perugi, co skoczyo si dla niego krtk niewol. Do domu wrci chory. Pod wpywem niewoli i cierpienia przey wielki przeom duchowy. Zerwa z tym wszystkim, co dotychczas byo treci jego ycia, oddajc si cakowicie Bogu.

pobierz

Franciszek mia pikny sen, nio mu si, e wchodzi do zamku penego wojennego ora. Na pytanie, czyj to zamek i czyja jest ta bro, usysza odpowied: To wszystko jest twoje i twoich rycerzy. Zachcony w ten sposb znowu kupuje sobie zbroj, konia, giermka i wyrusza na wojn do Appuli. Pewien zwycistwa i zaszczytw, o ktrych usysza we nie nie boi si ogasza, e zostanie rycerzem a moe nawet ksiciem. W drodze jednak zapada na zdrowiu i ma drugi sen w ktrym syszy gos: Franciszku, komu lepiej jest suy panu czy sudze? Panu, odpowiedzia Franciszek. Dlaczego wic zostawiasz Pana a idziesz za sug? A Franciszek: Panie, co chcesz abym czyni? Wr do swej ziemi rodzinnej poniewa tam dokonam duchowego wypenienia twojej wizji.

pobierz

To co do tej pory wydawao mu si wspaniae zabawy, przyjaciele, biesiady stracio na wartoci. Franciszek coraz czciej by zamylony, zostawa z tyu haaliwej grupy swoich kompanw. Krl modziey asyskiej, sercem by ju gdzie indziej i niebawem zerwa z tym wszystkim, co dotychczas byo treci jego ycia, oddajc si cakowicie Bogu.

Pewnego dnia przyby jako pielgrzym do Rymu. Z mioci do ubstwa zdj swoje mikkie szaty i okry si szatami jednego z ubogich. Usiad midzy biedakami przed kocioem witego Piotra w przedsionku, ktry jest miejscem penym ebrakw. W ten sposb chcia osobicie dowiadczy czym jest prawdziwe ubstwo.

pobierz

Stopniowa przemiana Franciszka miaa swj kolejny etap w spotkaniu z trdowatym. Do tej pory, chorych na trd omija z daleka i nie byo dla niego nic bardziej odraajcego. Jadc pewnego razu konno w pobliu Asyu zobaczy na wprost siebie trdowatego. Chocia zdj go niemay wstrt i obrzydzenie, zsiad z konia i przystpi, by go ucaowa. Trdowaty wycign rk, by co otrzyma, a on wrczy mu pienidze i ucaowa. Gdy wsiad na konia trdowatego ju nie byo. Franciszek zrozumia, e by to sam Jezus, ktry utosamia si z tymi najmniejszymi. Od tej pory zacz im suy, obmywajc rany, karmic i pocieszajc.

pobierz


Krzy w kociele w. Damiana

Franciszek bka si pewnego dnia w pobliu starego, zniszczonego i niemal cakowicie zapomnianego kocioa witego Damiana. Pod natchnieniem wszed do rodka i zacz si modli. W czasie tej modlitwy krucyfiks poruszy ustami i przemwi: "Franciszku, id odbuduj mj koci, gdy popada w ruin!". Franciszek przyj sowa Jezusa dosownie i zacz odbudowywa zrujnowany koci. Nie tak naleao jednak rozumie sowa, ktre usysza z krzya.

W 1206 Franciszek rozpocz ycie pustelnika, nauczajc o koniecznoci ubogiego i prostego ycia opartego na Sowie Boym. Jego ojciec nie chcia o tym sysze. Przed sdem biskupim oskary syna o kradzie pienidzy i nieposuszestwo. Zagrozi take, e jeli nie wrci do poprzedniego stylu ycia to go wydziedziczy i przestanie uwaa za swojego syna. W odpowiedzi na to Franciszek odda ojcu wszystko co od niego dosta, take ubranie i stan przed nim nagi mwic: Od tej pory bd mwi Ojcze nasz ktry jest w niebie.

pobierz


Porcjunkula w Asyu

W 1208 roku w pooonym koo Asyu kociku Matki Boej Anielskiej, zwanym Porcjunkul Franciszek uwiadomi sobie, i Bg wzywa go do duchowej odnowy Kocioa. rodkiem do tego ma by ewangeliczne ycie w ubstwie i apostolstwo, na wzr Chrystusa i Apostow. Odziany w zgrzebny habit: tunika w formie krzya, przepasana biaym sznurem, zacz gosi sowo Boe i nawoywa do pokuty. Przy tym nie zaniedbywa posugi miosierdzia wzgldem chorych, najbardziej wwczas cierpicych i opuszczonych, mianowicie trdowatych.

pobierz

Dotychczas w. Franciszek sam by czsto niezrozumiany i wymiewany, teraz jednak zaczli si do niego przycza coraz liczniejsi naladowcy, a take naladowczynie. W ten sposb sta si zaoycielem trzech zakonw: braci mniejszych Franciszkanie (1209), sistr klarysek (1211) i tercjarzy (1221). W skad wsplnoty jego naladowcw wchodzili zarwno kapani, jak i wieccy. Sawa jego ycia zataczaa coraz szersze krgi.

pobierz

Pierwszym Naladowc w. Franciszka by Bernard, bogaty modzieniec, z ktrym jeszcze niedawno bawi si na ulicach Asyu. Zaraz po nim doczyli inni starajc si naladowa swojego duchowego Ojca, yjc w ubstwie i prostocie. Cho ludzie uwaali ich za witych oni sami wiedzieli, e s grzesznikami i potrzebuj ycia pokuty by dosta si do nieba. Franciszek napisa dla nich prost regu i postanowi prosi Papiea o jej zatwierdzenie.

pobierz


Gdy w. Franciszek przyby do Rzymu dowiedzia si, e nie jest atwo zobaczy si z Papieem. Zostajc wic przed kocioem modli si by Bg pokaza mu co ma czyni. Jak podaj rda franciszkaskie Papie mia w nocy sen, w ktrym widzia, e Bazylika na Lateranie zaczyna si wali. Wtem podbieg do niej may czowiek, ktry podpierajc j przywrci do dawnego stanu. Papie nastpnego dnia rozpozna w tym czowieku w. Franciszka i zatwierdzi jego regu.

pobierz

w. Franciszek nie przyj wice kapaskich, a jedynie diakonat. Wdrujc wzywa do pokuty w sposb prosty, jasny dla zwykych ludzi. Bg wyposay go w liczne charyzmaty, dary swej aski a Koci ze swej strony popiera dziaania Franciszka. Przemawia on do wszystkich w szczeroci sowa i z odwag, goszc prawd bez upiksze czy pochlebstw. Mimo tego, e bracia byli ju znani nie brakowao te tych, ktrzy obrzucali ich obelgami. Bracia zachowywali jednak pokj i cierpliwo, proszc w modlitwach o nawrcenie przeladowcw

pobierz


W 1219, w czasie V Krucjaty, w. Franciszek dokona podczas oblenia Damietty w Egipcie sawnej prby nawrcenia sutana al-Kamila.

Po powrocie z Krucjat, pragnc oywi w ludziach mio do Chrystusa i przedstawi ludowi bardziej konkretnie i naocznie tajemnic Boego Narodzenia, w noc Boego Narodzenia 1223 urzdzi w Greccio pierwszy bek. W otoczeniu licznego tumu przy grocie posugiwa jako diakon do Mszy witej.

pobierz

pobierz

w. Franciszek oddawa si yciu w kontemplacji, spdza czas na dugich modlitwach, rozwaaniach i postach. W poowie wrzenia 1224 roku modlc si na grze Alwernii, otrzyma stygmaty, czyli rany Mki Chrystusowej. Ukaza mu si sam Chrystus ukrzyowany w postaci serafina skrzydlatego i ognistego, ktry wycisn na jego ciele ywe stygmaty Mki Paskiej: otwarte i krwawice rany, z cielesnymi gwodmi o dugich i zakrzywionych ostrzach, na rkach i stopach oraz w boku. Ostatnie dwa lata swojego ycia przeywa w przewlekych mczarniach, dotknity ponadto cik chorob oczu, ktrej nabawi si na Wschodzie.

pobierz

Stygmaty i cigle pogarszajcy si stan zdrowia nie zgasiy w sercu w. Franciszka pragnienia goszenia Ewangelii. Postanowi jedzi na osioku jak Jezus, by w ten sposb nie Dobr Nowin a gdy to byo niemoliwe pisa listy i prosi by bracia robili kopie i przekazywali je sobie nawzajem. w. Franciszek do samego koca paa gorliwoci o Chwa Bo a tu przed mierci woa do braci: „Bracia pki mamy czas czymy dobrze”. Lec w wielkich cierpieniach potrafi pociesza, zgromadzonych braci, kierujc ich myli ku szczciu wiecznemu.

pobierz


Bazylika w. Franciszka

Zakoczy swoje ycie w sobot wieczorem 3 X 1226, w wieku okoo 45 lat. W dwa lata pniej zosta wyniesiony na otarze przez Grzegorza IX. 25 V 1230 ciao przeniesiono na Wzgrze Rajskie, do nowej wspaniaej bazyliki w. Franciszka, ktr wzniesiono z woli Grzegorza IX. Bazylika wraz z przylegym do niej witym Konwentem zostaa ogoszona gow i matk caego zakonu Franciszkanw (Grzegorz IX, 22 IV 1230).

w. Franciszek pozostawi po sobie kilkanacie rnych pism, a wrd nich Regu dla zakonu braci mniejszych i synn Pie Soneczn. W 1980 roku Jan Pawe II ogosi go patronem ekologw, zabiegajcych o ochron naturalnego rodowiska czowieka.

w. Franciszek cieszy si wci powszechnym szacunkiem, sympati i mioci, nie tylko wrd katolikw, ale take ze strony chrzecijan innych wyzna, a nawet nie—chrzecijan. Bez niego rwnie i w dzisiejszym wiecie byoby mniej mioci, wiary i nadziei w miosierdzie Stwrcy.

 Budowa Ośrodka Duszpasterskiego - konto: Klasztor Ojców Franciszkanów PeKaO S.A. I oddział Siedlce Nr 22 1240 2685 1111 0000 3666 5088
Redakcja: o. Stanisław Siergiej Webmaster: Andrzej Nowak Ostatnia aktualizacja: 25.07.2021