Parafialny Zespół Caritas


Rachunek bankowy na potrzeby wspierania potrzebujących przez
Parafialny Zespół Caritas:

Klasztor OO. Franciszkanów Siedlce
nr 12 1240 2685 1111 0011 2429 2997

Parafialny Zespół Caritas został założony w kwietniu 2007 r. Podstawowym celem Zespołu jest upowszechnianie wśród członków wspólnoty parafialnej postawy chrześcijańskiego miłosierdzia, otwarcia na drugiego człowieka przejawiającego się w konkretnej pomocy materialnej i duchowej osobom i rodzinom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej.

Członkami PZC są wolontariusze bezinteresownie poświęcający swój czas, którzy wykonują swoją pracę anonimowo i nieodpłatnie. Są to osoby aktywne zawodowo i emeryci. Działania te wspierają osoby, które z potrzeby serca niosą pomoc finansową, rzeczową oraz ofiarowują swój czas, wiedzę i umiejętności (są to najczęściej parafianie, młodzież szkolna oraz siostry zakonne).

JEŚLI PRAGNIESZ BEZINTERESOWNIE POMAGAĆ serdecznie zapraszamy do współpracy. Jest tu miejsce zarówno dla dorosłych i młodzieży.

Opiekun duchowy: o. Stanisław Siergiej

Prezes zespołu: p. Agnieszka Teperek

Zastępca prezesa: p. Ewa Kielmas

Sekretarz: p. Hanna Sowińska

Skarbnik: p. Renata Korneluk

Inicjatywy:


 1. Współpraca z instytucjami charytatywnymi, aby lepiej dotrzeć z pomocą

 2. Pozyskiwanie sponsorów

 3. Zbiórka żywności, środków chemicznych podczas akcji:
  „Zbiórka Żywności”,
  „Torba Miłosierdzia”,
  „Słodka paczka dla dzieciaczka”
  oraz ubrań

 4. Udział w organizowaniu „Adwentowych śniadań” dla dzieci i młodzieży szkolnej biorącej udział w Mszach roratnich

 5. Wsparcie młodzieży w przygotowaniu stoiska na Siedleckie Targi Rolnicze

 6. Pomoc w zorganizowaniu uczestnikom „Ogólnopolskiej Olimpiady Franciszkańskiej” miejsc w czasie pobytu

 7. Rozeznawanie i podejmowanie innych działań w zależności od potrzeb wspólnoty parafialnej


Spotkania formacyjne Parafialnego Zespołu Caritas odbywają się w ramach Rycerstwa Niepokalanej i Domowego Kościoła.