Rada Parafialna


 

Rada Parafialna jest organem doradczym w parafii. Jej celem jest pomoc proboszczowi we wszystkich sprawach duszpasterstwa parafialnego w powiązaniu z życiem Kościoła powszechnego. Poprzez jej działalność proboszcz uzyskuje lepsze rozeznanie stanu rzeczy i potrzeb wspólnoty oraz możliwość skorzystania z różnorodnego doświadczenia osób świeckich.

Skład Rady Parafialnej:

 1. Tomasz Grzegorczyk

 2. Krzysztof Jaszczuk

 3. Tomasz Kadej

 4. Adam Kozak

 5. Mirosław Łęczycki

 6. Lucyna Matłacz

 7. Barbara Piskorz

 8. Hanna Plak

 9. Michał Sobolewski

 10. Agnieszka Teperek

 11. Barbara Wrzosek

Rada Parafialna w obecnym składzie rozpoczęła kadencję w styczniu 2023 roku.