Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej


 

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej (ZHR) to wspólnota przyjaciół – dzieci, młodzieży i dorosłych, która w oparciu o wartości chrześcijańskie, poprzez przykład własny instruktorek i instruktorów harcerskich, pracę nad sobą, służbę, przygodę oraz inne elementy metody harcerskiej wychowuje człowieka pełnego radości życia, odpowiedzialnego za Polskę i gotowego podjąć wyzwania współczesności.

Przy naszej parafii istnieją dwa zastępy ZHR dziewcząt z 5 Siedleckiej Drużyny Harcerek ”Źródło” im. hm. Jadwigi Zbuckiej.

Zbiórki harcerskie odbywają się w soboty w godzinach ustalonych przez zastępowe w salce parafialnej przy kaplicy.

Osoby pragnące dołączyć do organizacji prosimy o przyjście na zbiórkę lub o kontakt przez stronę drużyny:

www.facebook.com/5sdhzrodlo/?locale=pl_PL

Więcej informacji o organizacji Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej na stronie: zhr.pl