Galerie zdjęć z roku 2023
Dzieci pierwszokomunijne w Kodniu


3 czerwca dzieci, które w tym roku przystąpiły do I Komunii Świętej wyjechały na wspólny wyjazd do Kodnia.

W Kodniu znajduje się Sanktuarium Matki Bożej Kodeńskiej, Królowej Podlasia - Matki Jedności. O godz. 1200 pod przewodnictwem o. Pawła była sprawowana Eucharystia, podczas której polecane były dzieci oraz ich rodziny. Po Mszy Świętej był czas na posiłek i zwiedzanie kalwarii kodeńskiej. W drodze powrotnej wstąpiliśmy do Kostomłotów, gdzie znajduje się Cerkiew pw. św. Nikity – drewniana greckokatolicka cerkiew neounicka, Sanktuarium Unitów Podlaskich.

 Zapraszamy do Galerii:    galeria 1Pierwsza Komunia Święta 2023


14 maja dzieci z klas III pierwszy raz przystąpiły do Komunii Świętej.

Uroczystość rozpoczęła się o godz. 1000. Dzieci pierwszokomunijne otrzymały od rodziców błogosławieństwo i zostały uroczyście wprowadzone do środka naszej świątyni przez o. Zdzisława Benia, proboszcza, który przewodniczył Eucharystii.

Niech dobry Bóg błogosławi Was, Drogie Dzieci, abyście zawsze były blisko kochającego Was Jezusa, którego przyjęłyście do swoich serc.

 Zapraszamy do Galerii:    galeria 1


Turniej ministrantów w ping-ponga 2023


22 kwietnia odbył się turniej ministrantów naszej parafii w tenisie stołowym.

Spotkanie rozpoczęło się o godz. 900 w salce duszpasterskiej. 12 śmiałków rywalizowało między sobą o tytuł najlepszego gracza spośród ministrantów naszej parafii.
Wyniki przedstawiają się następująco:

I miejsce – Michał Jaczewski
II miejsce – Piotr Supeł
III miejsce – Wiktor Supeł

Zwycięzcom gratulujemy i życzymy wszystkim ministrantom radości ze służby Bożej i pokoju serca w codzienności :) Króluj nam Chryste!

 Zapraszamy do Galerii:    galeria 1


Finał olimpiady o św. Maksymilianie


W dniach 20-21 kwietnia odbył się, już po raz siedemnasty, finał Ogólnopolskiej Franciszkańskiej Olimpiady Wiedzy o św. Maksymilianie.

Część pisemna odbyła się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Kazimierza Wielkiego w Siedlcach. Po napisaniu testu wszyscy uczestnicy olimpiady udali się razem na Mszę św. do naszej parafialnej kaplicy. Po Eucharystii 5 najlepszych uczestników brało udział w części ustnej, która wyłoniła zwycięzców.
Wyniki przedstawiają się następująco:

FINAŁ SZKOŁY PODSTAWOWE

I miejsce – Aleksandra Woronowicz Prywatna Szkoła Podstawowa im. Z. i J. Moraczewskich w Sulejówku
II miejsce – Wiktoria Woronowicz Prywatna Szkoła Podstawowa im. Z. i J. Moraczewskich w Sulejówku
III miejsce – Natalia Kowalska Szkoła Podstawowa im. Partyzantów Armii Krajowej w Dębowej
IV miejsce – Andrzej Turski Szkoła Podstawowa im. Brata Witalisa-Wojciecha Lei w Podczerwonem
V miejsce – Bartosz Przybylski Zespół Szkolno-Przedszkolny w Fabianowie

FINAŁ SZKOŁY PONADPODSTAWOWE

I miejsce – Faustyna Woronowicz XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Warszawie
II miejsce – Julia Sliwinska XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Warszawie
III miejsce – Piotr Woźny I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Legnicy
IV miejsce – Oliwia Łukaszyk Liceum Ogólnokształcące im. Janka Bytnara w Kolbuszowej
V miejsce – Zuzanna Wolny Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. M. M. Kolbego w Szczecinie

 Zapraszamy na stronę Olimpiady:    olimpiada.franciszkanie-warszawa.pl


Niedziela Wielkanocna 2023


W Niedzielę Wielkanocną o godz. 600 wyruszyła uroczysta procesja rezurekcyjna, gdzie w akompaniamencie naszych parafialnych dzwonów ogłaszaliśmy radosną wieść: Chrystus zmartwychwstał! Prawdziwie zmartwychwstał!

Niech Zmartwychwstały obdarza nas i nasze rodziny swoim błogosławieństwem. Niech Bóg będzie uwielbiony w swoim miłosierdziu.

 Zapraszamy do Galerii:    galeria 1    galeria 2    galeria 3


Wigilia Paschalna 2023


Wigilia Paschalna to największe święto Kościoła. Jest czuwaniem na cześć Pana, który zwycięża mroki grzechu i śmierci przez swoje zmartwychwstanie. Eucharystia w tym dniu nie należy do soboty, ale rozpoczyna Niedzielę Zmartwychwstania.

Liturgię rozpoczęliśmy ze znakiem światła o godz. 2000 – zebrani wokół ogniska uczestniczyliśmy w poświęceniu ognia. Następnie z odpalonym paschałem procesyjnie przeszliśmy do kaplicy trzykrotnie zatrzymując się ze śpiewem ,,Światło Chrystusa – Bogu niech będą dzięki”, a wchodząc do kaplicy odpaliliśmy od paschału własne świece. Później o. Zdzisław Beń odśpiewał Orędzie Wielkanocne – „Exsultet”, w którym zawiera się teologia Wielkiej Nocy. Początek Exsultetu dobrze ukazuje istotę Wigilii Paschalnej: „Weselcie się już, zastępy Aniołów, w niebie: weselcie się, słudzy Boga. Niechaj zabrzmią dzwony głoszące zbawienie, gdy Król tak wielki odnosi zwycięstwo”.

Liturgia słowa na dziś składała się z wielu czytań, śpiewów i modlitw celebransa. Szczególnie ważne i uroczyście wykonywane były śpiewy: „Chwała na wysokości Bogu” i długo wyczekiwane, uroczyste „Alleluja”. Następnie liturgia skupiła się wokół chrzcielnicy. Chór parafialny odśpiewał Litanię do Wszystkich Świętych, kapłan pobłogosławił wodę, po czym nastąpiło odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych, za co można było uzyskać odpust zupełny. Odnowiwszy w sobie łaski chrztu świętego przyjęliśmy Chrystusa w Eucharystii i zostaliśmy umocnieni kapłańskim błogosławieństwem.

 Zapraszamy do Galerii:    galeria 1    galeria 2    galeria 3


Wielka Sobota 2023


Wielka Sobota to dzień adoracji Chrystusa w grobie, to dzień przejmującej ciszy, bo ona jest odruchową odpowiedzią na śmierć. Chcę trwać w adoracji Najwyższego, wyczekując razem z Maryją Jego zmartwychwstania.

Dziś Jezus leży w grobie. Zabity. Po śmierci zstąpił do piekieł, by ogłosić sprawiedliwym (= świętym) Starego Testamentu zbawienie i otworzyć im Niebo. Adorujemy Go w grobie – wystawionego w monstrancji, a jednak zakrytego welonem. Wartę przy grobie Pańskim trzymali ministranci oraz harcerki z 5 Siedleckiej Drużyny Harcerek „Źródło” im. hm. Jadwigi Zbuckiej i harcerze z 11 Siedleckiej Drużyny Harcerzy „Gniazdo” im. św. Brata Alberta. Także parafianie i przyjaciele naszej parafii przychodzili, aby oddać hołd Zbawicielowi, który oddał życie z miłości do nas. W tym dniu również tradycyjnie święcone były pokarmy na stół wielkanocny.

Wielką Sobotę nazywamy też Dniem Maryi. Apostołowie stracili wiarę w Jezusa i uciekli w czasie męki. Kobiety poszły do grobu, żeby namaścić ciało, bo nie wierzyły, że grób może być pusty. Nawet święty Jan uwierzył dopiero zobaczywszy pusty grób. A Najświętsza Maryja Panna wytrwała w niezachwianej wierze oczekując zmartwychwstania. Nie zamknęła się z uczniami w wieczerniku, ani nie potrzebowała namaszczać ciała Syna, bo wierzyła, że On tego nie potrzebuje, bo zmartwychwstanie. Wielka Sobota była dniem wielkiej wiary Maryi, bo w tym dniu – jak pisał Aleksander z Hales, franciszkanin († 1245 r.): „w samej tylko Pannie ocalał Kościół, tylko Ona bowiem wytrwała w wierze w czasie męki. Dlatego obchodzimy w soboty Jej wspomnienie”.

 Zapraszamy do Galerii:    galeria 1


Wielki Piątek 2023


Wielki Piątek Męki Pańskiej to szczególny dzień, w którym rozważamy Mękę Pańską. Bóg z miłości cierpiał i umarł za każdego z nas, aby uwolnić nas z grzechów i obdarzyć życiem wiecznym.
Najświętszy Sakrament znajduje się w ciemnicy, a po liturgii adorujemy Go w grobie. Tabernakulum w głównym ołtarzu jest puste – Bóg został zabrany i zabity. W tym dniu nie sprawuje się Eucharystii.

Liturgia Wielkiego Piątku jest rozbudowana. Wejście procesji w ciszy, po którym kapłan pada na twarz i leży krzyżem. Później następuje uroczysta modlitwa powszechna. W Liturgii słowa słuchamy przede wszystkim Męki Pańskiej, którą odczytali o. Paweł, o. Zdzisław oraz o. Aleksander. Podczas adoracji Krzyża o. Paweł zaśpiewał trzykrotnie ,,oto drzewo Krzyża, na którym zawisło Zbawienie świata” zdejmując z niego zasłonę. Od tej pory do Wigilii Paschalnej przed Krzyżem należy przyklękać, jak przed Najświętszym Sakramentem. Później następują obrzędy Komunii. Dekorujemy ołtarz, a kapłan przynosi Ciało Pańskie z ciemnicy. Dziś nie ma przeistoczenia, więc wykorzystuje się Ciało Chrystusa konsekrowane wczoraj. Po Komunii św. idziemy procesyjnie do grobu i tam adorujemy Pana. Dla podkreślenia wagi śmierci Zbawiciela, monstrancję zakrywa się białym welonem. Jest to nadzwyczajny sposób wystawienia i dopuszcza się welon na monstrancję tylko w Wielki Piątek i Wielką Sobotę.

Ze względu na wagę tragicznych wydarzeń, które przeżywamy, zachowujemy dziś charakter pokuty i post ścisły. Tajemnice Męki Chrystusa i Jego Śmierci to niewyczerpane źródło rozmyślań i adoracji. Czerpmy z niego. Nie pozwólmy, by ten dzień stał się jednym z wielu, ale niech ogarnie nas swoją powagą. Czy chcę wynagrodzić Jezusowi albo chociaż podziękować za wielki dar zbawienia mnie przez Krzyż?

 Zapraszamy do Galerii:    galeria 1    galeria 2    galeria 3


Wielki Czwartek 2023


Początkiem Triduum Paschalnego jest Wielki Czwartek. W tym dniu obchodzimy pamiątkę Ostatniej Wieczerzy oraz świętujemy ustanowienie Najświętszego Sakramentu i sakramentu kapłaństwa.
O godzinie 1800 została odprawiona Msza św. nazywana Mszą Wieczerzy Pańskiej, upamiętniająca ustanowienie Eucharystii oraz sakramentu kapłaństwa. Na koniec Mszy św. nastąpiło przeniesienie Najświętszego Sakramentu do „ciemnicy”. Od tej chwili wszystkie ołtarze są ogołacane z obrusów, krzyży, lichtarzy. Ten kościelny obyczaj przypomina chwilę, kiedy Jezus złożył swe szaty, owinął się w prześcieradło i zaczął umywać nogi swym uczniom.

Po zakończonych uroczystościach trwała adoracja Chrystusa w ciemnicy, która zakończyła się o północy.

 Zapraszamy do Galerii:    galeria 1    galeria 2    galeria 3


Niedziela Palmowa 2023


Niedziela Palmowa rozpoczyna Wielki Tydzień, podczas którego przygotowujemy się do Uroczystości Zmartwychwstania Pana Jezusa – najważniejszej uroczystości chrześcijan. Na początku Mszy św. o godz. 1030 miała miejsce procesja wokół kaplicy, upamiętniająca uroczysty wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy.

 Zapraszamy do Galerii:    galeria 1


Nagrania z rekolekcji wielkopostnych 2023


W dniach 24-26 marca 2023 r. w naszej parafii odbyły się rekolekcje wielkopostne, które wygłosił ojciec Marcin Tkaczyk OFMConv.
Za zgodą ojca rekolekcjonisty nauki zostały nagrane i udostępnione.

Zobacz więcej =>


Wierzę w Kościół Chrystusowy

Od marca w naszej parafii rozpoczynamy cykl spotkań „O Kościele w nocy”, które będą się odbywały w pierwsze czwartki miesiąca.

Zobacz więcej =>


Rekolekcje powołaniowe w WSD oo. Franciszkanów

W dniach 17 – 19 lutego w naszym Seminarium w Łodzi – Łagiewnikach odbędą się rekolekcje powołaniowe.

Zobacz więcej =>


Koncert kolęd 2023

29 stycznia 2023 r. odbył się koncert kolęd przygotowany przez chór i naszą scholę parafialną.

Zobacz więcej =>