Kontakt


Klasztor Ojców Franciszkanów
Parafia św. Maksymiliana Marii Kolbego

ul. Kazimierzowska 128, 08-110 Siedlce
tel. 25 644 05 22
e-mail: franciszkanie.siedlce@wp.pl

Konto klasztoru i parafii:

Klasztor Ojców Franciszkanów
PeKaO S.A. I oddział Siedlce
22 1240 2685 1111 0000 3666 5088