Intencje modlitewne Żywego Różańca na rok 2024


STYCZEŃ:
Papieska - O dar różnorodności w Kościele. Módlmy się, aby Duch Święty pomagał rozpoznawać dar różnych charyzmatów we wspólnotach chrześcijańskich i odkrywać bogactwo różnych obrządków w łonie Kościoła katolickiego.
Diecezjalna - o zakończenie wojen i trwały pokój na całym świecie oraz o nawrócenie dla agresorów.

LUTY:
Papieska – Za chorych terminalnie Módlmy się, aby chorzy w terminalnej fazie swojego życia oraz ich rodziny otrzymywali zawsze niezbędną opiekę i wsparcie, zarówno pod względem medycznym, jak i ludzkim.
Diecezjalna - o potrzebne łaski oraz wstawiennictwo Maryi dla wszystkich, którzy opiekują się chorymi, zarówno służby medycznej, jak i bliskich osoby potrzebujacej troski.

MARZEC:
Papieska - Za współczesnych męczenników Módlmy się, aby osoby, które w różnych częściach świata ryzykują życie dla Ewangelii, zarażały Kościół swoją odwagą i swoim misyjnym zapałem.
Diecezjalna – za uwikłanych w nałogi, by doświadczyli uwolnienia, zrozumienia i odpowiedniej pomocy.

KWIECIEŃ:
Papieska - O docenianie roli kobiet Módlmy się, aby godność kobiet i ich bogactwo były uznawane w każdej kulturze i aby ustała dyskryminacja, jakiej doświadczają one w różnych częściach świata.
Diecezjalna – o nawrócenie i opamiętanie dla nieprzyjaciół Kościoła, dla tych którzy odeszli od wiary i uwikłali się w zgubne ideologie.

MAJ:
Papieska - Za formację zakonnic, zakonników i seminarzystów Módlmy się, aby zakonnice, zakonnicy i seminarzyści dojrzewali na swojej drodze powołania dzięki formacji ludzkiej, duszpasterskiej, duchowej i wspólnotowej, która doprowadzi ich do bycia wiarygodnymi świadkami Ewangelii.
Diecezjalna – o świętość, mądrość, wierność powołaniu i dary Ducha Świętego dla biskupów, kapłanów i osób konsekrowanych.

CZERWIEC:
Papieska - Za ludzi, którzy uciekają ze swojego kraju Módlmy się, aby migranci, uciekający przed wojnami lub głodem, zmuszeni do podróży pełnych niebezpieczeństw i przemocy, znajdowali w krajach, które ich przyjmują, gościnę i nowe możliwości życia.
Diecezjalna – o nowe święte powołania do kapłaństwa, życia konsekrowanego i posługi misyjnej w naszej diecezji

LIPIEC:
Papieska - Za duszpasterstwo chorych Módlmy się, aby sakrament namaszczenia chorych dawał osobom, które go przyjmują, i ich bliskim moc Pana i aby coraz bardziej stawał się dla wszystkich widzialnym znakiem współczucia i nadziei.
Diecezjalna – za ludzi w podeszłym wieku, by zawsze cieszyli się należnym szacunkiem i troską najbliższych.

SIERPIEŃ:
Papieska - Za przywódców politycznych Módlmy się, aby przywódcy polityczni służyli swojemu narodowi, pracując na rzecz integralnego rozwoju człowieka i dobra wspólnego, troszcząc się o tych, którzy stracili pracę, i dając pierwszeństwo najuboższym.
Diecezjalna – o pomyślny rozwój duchowy i materialny dla naszej Ojczyzny, o pokój i zjednoczenie dla wszystkich Polaków.

WRZESIEŃ:
Papieska - Za cierpiącą ziemię Módlmy się, aby każdy z nas słuchał sercem wołania ziemi oraz ofiar katastrof ekologicznych i zmian klimatycznych i angażował się osobiście w ochronę świata, który zamieszkujemy.
Diecezjalna – za dzieci i młodzież, by wzrastały w klimacie miłości i wiary w Boga, o ochronę przed wszelkim złem i zgorszeniem.

PAŹDZIERNIK:
Papieska - Za wspólną misję Módlmy się, aby Kościół nadal wspierał na wszelkie sposoby synodalny styl życia, w znaku współodpowiedzialności, promując uczestnictwo, komunię i wspólną misję kapłanów, zakonników i świeckich.
Diecezjalna – za członków, zelatorów i moderatorów Żywego Różańca, aby byli prawdziwymi apostołami modlitwy różańcowej i owocnie wypraszali potrzebne łaski Kościołowi.

LISTOPAD:
Papieska - Za osoby, które straciły dziecko Módlmy się, aby wszyscy rodzice, którzy opłakują śmierć syna lub córki, znaleźli wsparcie we wspólnocie i uzyskali od Ducha Pocieszyciela pokój serca.
Diecezjalna – o Miłosierdzie Boże dla naszych zmarłych, a szczególnie tych którzy należeli do Żywego Różańca i dusz w czyśćcu cierpiących.

GRUDZIEŃ:
Papieska - Za pielgrzymów nadziei Módlmy się, aby ten Jubileusz umocnił nas w wierze, pomagając nam rozpoznać zmartwychwstałego Chrystusa
w naszym życiu, i przemienił nas w pielgrzymów chrześcijańskiej nadziei.
Diecezjalna – za małżeństwa i rodziny, by były trwałe, silne Bogiem i miłością oraz otwarte na nowe życie.