Kancelaria parafialna


|  CHRZEST  |  MAŁŻEŃSTWO   |  POGRZEB KATOLICKI  |  NAMASZCZENIE CHORYCH   |  BIERZMOWANIE  |  I KOMUNIA ŚW.   |  

 

Sprawy kancelaryjne załatwiamy tylko w dni powszednie (nigdy w niedziele i święta).

Do kancelarii przychodzimy po Mszy św. rano i po Mszy św. wieczorem. Sprawy pilne, zwłaszcza związane z pogrzebem, załatwiamy o każdej porze. Kancelaria parafialna znajduje się w klasztorze.

Wykaz podstawowych dokumentów potrzebnych do Sakramentów Świętych i katolickiego pogrzebu


CHRZEST


 • Zgłoszenia dziecka do chrztu św. dokonują tylko jego rodzice

 • W naszej parafii nie udzielamy chrztu św. w Adwencie i w Wielkim Poście.

 • Sakrament chrztu św. odbywa się w drugą niedzielę miesiąca w czasie Mszy św. o godz. 1200.

 • Przed chrztem św. rodzic przychodzi do zakrystii i przynosi kartki od spowiedzi św., które otrzymuje przy zgłoszeniu dziecka. Do chrztu św. przychodzimy 15 minut przed wyznaczoną godziną.

 • Jeśli wystąpi jakaś przeszkoda, należy poinformować parafię, że chrzest św. odbędzie się w innym terminie niż planowany.

 • Przychodząc do kancelarii rodzic podaje następujące dokumenty i informacje:
  1. Akt urodzenia dziecka wydany przez Urząd Stanu Cywilnego

  2. Dane o rodzicach dziecka (imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, data i parafia ślubu)

  3. Dane o rodzicach chrzestnych (imię i nazwisko, rok urodzenia, adres zamieszkania)

  4. Zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych od ich własnego proboszcza, że mogą być dopuszczeni do godności ojca lub matki chrzestnej (muszą być ochrzczeni, bierzmowani i żyć według zasad chrześcijańskich – jeśli jest inaczej, kapłan ma obowiązek odmówienia wydania takiego zaświadczenia).

  5. Zaświadczenie o odbyciu katechez przedchrzcielnych dotyczy rodziców oraz chrzestnych zamieszkałych na terenie naszej diecezji. W naszej parafii takie katechezy są głoszone w Adwencie oraz w Wielkim Poście. Terminy tych katechez podawane są w ogłoszeniach duszpasterskich.

CHRZEST ŚW. W NIEBEZPIECZEŃSTWIE ŚMIERCI

W niebezpieczeństwie śmierci trzeba ochrzcić dziecko zwykłą wodą (może być nawet nieświęcona). Trzykrotnie polewając głowę wodą nadaje się imię i wypowiada formułę chrzcielną, np. – „Grzegorzu, ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego”. Po chrzcie z wody taki przypadek zgłaszamy w kancelarii parafialnej.

ODŁOŻENIE UDZIELENIA CHRZTU ŚW.

Do przyjęcia sakramentu wymagana jest wiara. Dziecko nie może wyrazić jej samo, więc czynią to rodzice w jego imieniu, dlatego wymaga się, żeby rodzice żyli według zasad wiary. Jeżeli są poważne odstępstwa od zasad wiary (np. konkubinat bez przeszkód), to kapłan, zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego, zobowiązany jest odłożyć chrzest św., wskazując jednocześnie na przyczynę, w celu usunięcia jej przez rodziców.

MAŁŻEŃSTWO


 • Miejscem załatwiania spraw przedślubnych jest zasadniczo parafia narzeczonej lub narzeczonego.

 • Jeśli narzeczeni chcieliby zawrzeć sakrament małżeństwa w innej niż własna parafia, zobowiązani są przedstawić zgodę własnego proboszcza.

 • Termin planowanego sakramentu małżeństwa trzeba zarezerwować w parafii odpowiednio wcześniej.

 • Narzeczeni zgłaszają się w kancelarii parafialnej na 6 miesięcy przed datą planowanego ślubu w celu załatwienia formalności i wypełnienia dokumentacji.

 • Do kancelarii przynosimy ze sobą:
  1. Metrykę chrztu św. (ważna jest sześć miesięcy od daty wystawienia w parafii chrztu św.). Na akcie chrztu św. powinna znaleźć się uwaga, że jest on wystawiony do sakramentu małżeństwa.

  2. Świadectwo bierzmowania (o ile fakt bierzmowania nie jest odnotowany w metryce chrztu św.)

  3. Świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego lub świadectwo z katechezy (ostatnia klasa szkoły średniej).

  4. Dowody osobiste.

  5. Imię i nazwisko oraz adres zamieszkania, data urodzenia świadków. Świadkowie muszą mieć nie mniej niż 18 lat.

  6. Zaświadczenia z parafii świadków, że mogą pełnić tę funkcję.

  7. Zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (do ślubu konkordatowego – jest ono ważne sześć miesięcy).

  8. Akt ślubu (jeśli wcześniej zawarto związek cywilny).

  9. Akt zgonu małżonka (wdowcy).
 • W kancelarii parafialnej spisuje się protokół badania kanonicznego narzeczonych. Na spisanie protokołu narzeczeni umawiają się z jednym z kapłanów.

 • Narzeczeni zobowiązani są do uczestnictwa w katechezach przedślubnych, spotkaniach w Poradni Życia Rodzinnego i skupieniu.

 • Narzeczonych obowiązują dwie spowiedzi przedślubne (po zgłoszeniu się w kancelarii i przed ślubem). Przy spowiedzi trzeba zaznaczyć, że jest to spowiedź przedślubna.

 • Po zgłoszeniu się, narzeczony(a) pochodzący(a) z innej parafii, otrzymuje prośbę o wygłoszenie zapowiedzi przedślubnych, którą doręcza do kancelarii parafialnej swojego miejsca zamieszkania. Zapowiedzi są wywieszane na okres minimum 2 niedziel. Po tym okresie zgłasza się do kancelarii i odbiera zaświadczenie o wygłoszeniu zapowiedzi, które przynosi do kancelarii, gdzie spisany jest protokół przedślubny.

 • Narzeczeni umawiają się z kimś z państwa organistów w celu powiadomienia o terminie i godzinie ślubu, itp. Kontakt z organistami można uzyskać w każdą niedzielę przed lub po Mszy św.

 • Jeżeli narzeczeni mają takie życzenie, to mogą wynająć firmę do dekoracji kościoła lub sami udekorować kościół. Przy dekoracji należy uwzględnić, że w sobotę rano jest sprzątanie kościoła. Jeśli młodzi nie zdecydują się na żadne z powyższych rozwiązań, to kościół zostanie ubrany w kwiaty tak, jak na każdą niedzielę.

 • Sakrament małżeństwa zwyczajowo udziela się w sobotę podczas Mszy św.

 • Zwykle wraz ze świadkami przychodzimy do kancelarii w piątek poprzedzający dzień ślubu, po Mszy św. wieczornej, aby podpisać dokumenty. Świadkowie przynoszą wówczas dowody osobiste. Jeśli narzeczeni mają takie życzenia, to dokumenty mogą być podpisane w czasie Mszy św. ślubnej.


POGRZEB KATOLICKI


 • Nabożeństwo pogrzebowe za każdego wiernego winno być z reguły odprawione w jego własnym kościele parafialnym (kan. 1177 §1).

 • Przed przyjściem do kancelarii uzgadniamy szczegóły pogrzebu w biurze cmentarza i z firmą pogrzebową.

 • W kancelarii parafialnej informujemy o planowanym dniu i godzinie Mszy św. pogrzebowej oraz uzgadniamy wszystkie szczegóły dotyczące pogrzebu katolickiego.

 • Organistę powiadamiamy osobiście lub prosimy o to jednego z Ojców, z którym załatwiamy sprawy pogrzebowe.

 • Wymagane dokumenty do pogrzebu chrześcijańskiego:
  1. Akt zgonu.

  2. Zaświadczenie o przyjętych przed śmiercią sakramentach, o udzieleniu sakramentu chorych i Wiatyku (Komunii świętej), gdy zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (wystawia je kapelan szpitala).

  3. Jeśli zmarły zamieszkiwał na terenie innej parafii, a pogrzeb ma być w naszej parafii, potrzebna jest na to zgoda księdza proboszcza z parafii zmarłego.
 • Jeśli jest taka możliwość, to zwyczajowo zamawiamy Mszę św. w 7 i 30 dzień po śmierci.

MODLITWY ZA ZMARŁYCH

 • Mając na uwadze pomoc zmarłym, najbliższa rodzina może zatroszczyć się o Msze święte gregoriańskie. Jest to 30 Mszy św. odprawianych dzień po dniu w intencji zmarłej osoby, do których przywiązane są szczególne łaski. Nie musi to być tuż po śmierci, może być później.

 • Naszym bliskim dajemy różne podarunki, pamiętajmy że zmarli nadal są naszymi bliskimi i ciągle możemy im dawać dary, którymi obecnie są różnego rodzaju modlitwy. Szczególną modlitwą jest Msza św. i o takim prezencie dla naszych zmarłych trzeba pamiętać. Mszę św. za zmarłych zamawiajmy regularnie, przynajmniej raz w roku. Okazją może być rocznica śmierci, urodzin, imieniny, listopad, jako szczególny czas modlitwy za zmarłych.

 • Zamawiając Mszę św. za zmarłych pamiętajmy, że to rodzina przede wszystkim powinna w niej uczestniczyć (jak najliczniej) i przyjąć Komunię św. w intencji zmarłych.

 • Poza Mszą św. pamiętajmy o innych modlitwach za zmarłych, zwłaszcza tych, do których przywiązane są odpusty.

NAMASZCZENIE CHORYCH


 • W nagłych przypadkach można wezwać kapłana o każdej porze dnia i nocy.

 • Zwykle namaszczenia udzielamy w czasie odwiedzin chorych w pierwszy piątek miesiąca. Odwiedziny chorych rozpoczynamy o godz. 900.

 • Chorego do namaszczenia zgłaszamy w kancelarii lub w zakrystii. Podajemy na kartce imię i nazwisko chorego, wiek, dokładny adres.

 • Sakrament ten wolno powtórzyć, jeśli chory po wyzdrowieniu znowu ciężko zachoruje lub jeśli w czasie trwania tej samej choroby niebezpieczeństwo stanie się poważniejsze (kan. 1004 § 2).

 • Przygotowanie mieszkania:
  1. Stół nakryty białym obrusem

  2. Krzyż i świece

  3. Woda święcona i kropidło

  4. Kawałek waty

  5. Jeżeli chory ma trudności z przełykaniem to czystą wodę do popicia Komunii św.
 • W czasie udzielania sakramentu namaszczenia chorych powinni modlić się wspólnie także domownicy.

 • Sakramentu namaszczenia chorych można udzielić w następujących przypadkach:
  1. Jeżeli jest poważna choroba (niezależnie od wieku)

  2. Osobom starszym wiekiem (zwykle raz w roku, jeśli nie ma choroby)

  3. Przed operacją medyczną

  4. Nieprzytomnym lub psychicznie chorym, jeśli można przypuszczać, że w normalnych warunkach życzyłyby sobie przyjęcia tego sakramentu.
 • Sakramentu namaszczenia chorych nie udziela się osobom zmarłym. Ważna jest więc troska rodziny, aby nie zwlekać z tym sakramentem aż do bezpośredniego niebezpieczeństwa śmierci.

 • W szpitalach zwykle są kapelani, którzy udzielają namaszczenia i zostawiają potwierdzenie udzielenia tego sakramentu. Potwierdzenie to trzeba zachować, gdyż w przypadku śmierci będzie potrzebne w kancelarii parafialnej.

BIERZMOWANIE


 • Do bierzmowania zapisujemy młodzież z klas 8 szkół podstawowych oraz szkół średnich i starszych, którzy nie mają tego sakramentu, a szczerze pragną przyjąć dar Ducha Świętego.

 • Bierzmowanie jest sakramentem , do którego należy się solidnie przygotować. W diecezji siedleckiej obowiązuje dwuletni cykl przygotowań. W naszej parafii przygotowania zaczynają się co dwa lata.

 • Kandydaci zapisują się osobiście we wrześniu, w terminie podanym w ogłoszeniach parafialnych.

 • Wszystkie szczegóły dotyczące przygotowania są podawane na pierwszym spotkaniu organizacyjnym dla kandydatów i ich rodziców.

 • Wymagane dokumenty do bierzmowania:
  1. Kancelaryjna karta chrztu św.

  2. Opinia katechety, a osoby starsze świadectwo ukończenia katechizacji

  3. Pozwolenie swojego księdza proboszcza, jeżeli kandydat jest z innej parafii

  4. Kandydat może być niedopuszczony do bierzmowania ze względu na brak zaangażowania w przygotowanie, konflikt z prawem, przynależność do grup przestępczych lub przeciwnych Kościołowi, nałogi, negatywną opinię od katechety, naganną ocenę z zachowania w szkole, opuszczanie spotkań, nieobecność na Mszy św., szczególnie niską kulturę osobistą, wulgarne zachowanie i inne przyczyny uznane przez kapłana prowadzącego przygotowanie.

I KOMUNIA ŚW.


 • Datą I Komunii św. w naszej parafii jest druga niedziela maja.

 • W diecezji siedleckiej obowiązuje trzyletni cykl przygotowań do I Komunii św. Przygotowania zaczynamy od pierwszej klasy szkoły podstawowej.

 • Dzieci do I Komunii św. zapisujemy we wrześniu na pierwszym spotkaniu formacyjnym (data, miejsce i godzina tego spotkania jest wcześniej podawana w ogłoszeniach parafialnych).

 • Spotkania dzieci i rodziców odbywają się w wyznaczonych przez Ojca prowadzącego terminach w niedzielę po Mszy św. o godz. 1030. Obecność na spotkaniach obowiązkowa.

 • Rodzice i dzieci co niedziela czynnie biorą udział we Mszy św.

 • Zachęcamy rodziców, aby angażowali się w czytanie czytań na Mszy św.

 • Rodzice dbają o uczestnictwo dzieci w różnych nabożeństwach w ciągu roku (np. październikowy różaniec, roraty, Droga Krzyżowa, Gorzkie Żale, nabożeństwa majowe i czerwcowe) i uczestniczą w nich razem z dziećmi.

 • Wymagane dokumenty do I Komunii św.:
  1. Kancelaryjna karta chrztu św.

  2. Pozwolenie swojego księdza proboszcza, jeżeli dziecko jest z innej parafii.