Śp. Ojciec Maksymilian Adam Świerżewski (1985-2021)


 

Kapłan posługujący w parafii św. Maksymiliana Marii Kolbego w latach 2018-2021

Śp. Ojciec Maksymilian Adam Świerzewski profes uroczysty i kapłan Prowincji Matki Bożej Niepokalanej Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych zmarł w szpitalu w Siedlcach 12 listopada 2021 roku o godzinie 00:25 w wyniku pobicia ze skutkiem śmiertelnym w wieku 35 lat, przeżywszy 16 lat w Zakonie i 9 lat w kapłaństwie.

Adam Świerzewski urodził się dnia 23 grudnia 1985 roku w Zambrowie (diecezja łomżyńska), w rodzinie rolniczej z rodziców Henryka i Jadwigi z domu Wardaszka. Miał trzech starszych braci i młodszą siostrę. Dnia 26 stycznia 1986 r. został ochrzczony w kościele parafialnym pw. Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej w Szumowie. Tutaj też w roku 1994 przystąpił do Sakramentu Pokuty i Pierwszej Komunii Świętej a w roku 1998 przyjął Sakrament Bierzmowania. W latach 1991-2000 uczęszczał do Szkoły Podstawowej w Srebrnej. Rozpoznając swoje młodzieńcze powołanie do służby Bożej, w latach 2000-2004 podjął naukę w Niższym Seminarium Duchownym im. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Niepokalanowie. „Odczuwając głos Bożego powołania do życia zakonnego i kapłańskiego”, po zdaniu egzaminu maturalnego, dnia 8 czerwca 2004 r. napisał prośbę o przyjęcie go do Zakonu. W motywacji podania pisał „[...] od wielu lat pociąga mnie ideał życia św. Franciszka z Asyżu i św. Maksymiliana Marii Kolbego, dlatego też pragnę podążać tą drogą, którą podążali ci święci. Chciałbym w przyszłości zostać kapłanem zakonnym i udać się na misje, aby nieść Chrystusa ludziom, którzy jeszcze nie słyszeli Dobrej Nowiny o Mesjaszu. Z takim pragnieniem wstąpiłem w roku 2000 do Niższego Seminarium Duchownego w Niepokalanowie, dlatego chciałbym kontynuować obraną przeze mnie drogę”.

Nowicjat rozpoczął w Smardzewicach dnia 18 września 2004 r., który zakończył złożeniem pierwszych ślubów zakonnych dnia 17 września 2005 r., przyjmując za zgodą Prowincjała imię zakonne Maksymilian na cześć pociągającego go swym ideałem życia św. Maksymiliana Kolbego. W latach 2005-2012 odbywał formację seminaryjną w WSD w Łodzi-Łagiewnikach z roczną przerwą w latach 2009-2010, kiedy to odbywał praktyki duszpasterskie w klasztorze w Warszawie. Dnia 8 grudnia 2011 r. złożył profesję uroczystą. 24 marca 2012 r. w Sanktuarium św. Antoniego z Padwy i bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi-Łagiewnikach przyjął Sakrament Święceń w stopniu diakonatu z rąk Ks. Bpa Adama Lepy a 29 września 2012 r. Sakrament Święceń w stopniu prezbiteratu w Bazylice NMP Niepokalanej Wszechpośredniczki Łask w Niepokalanowie z rąk Ks. Kard. Kazimierza Nycza.

Po otrzymaniu święceń O. Maksymilian do 6 lutego 2014 r. posługiwał w klasztorze w Łodzi-Łagiewnikach, kiedy to realizując swoje pragnienie posługi misyjnej, udał się do klasztoru naszej Prowincji w Iwieńcu na Białorusi. Ze względu na brak pozwolenia na pobyt od władz państwowych z dniem 8 lipca 2014 r. został przeniesiony do klasztoru w Grodnie, skąd z tychże samych powodów z dniem 1 września 2015 r. powrócił do Kraju i został skierowany do klasztoru w Niepokalanowie. W latach 2015-2018 podjął teologiczne studia licencjackie w specjalności mariologia w Instytucie Maryjno-Kolbiańskim „Kolbianum” w Niepokalanowie, które uwieńczył tytułem magistra licencjata teologii w roku 2018.

Od dnia 1 sierpnia 2018 r. do dnia swojej tragicznej śmierci przebywał w klasztorze i parafii pw. świętego Maksymiliana Marii Kolbego w Siedlcach, gdzie posługiwał w miejscowej parafii jako duszpasterz i katecheta w szkole. Od grudnia 2020 r. pełnił także obowiązek Asystenta Duchowego Regionu Lubelskiego Franciszkańskiego Zakonu Świeckich.

W pamięci braci w Zakonie oraz świeckich którym posługiwał zapisał się jako gorliwy, dobry i lubiany kapłan, gotowy nieść wszystkim pomoc i przybliżać ich do źródła łaski, do Boga.

Dziękujemy Bogu za osobę O. Maksymiliana Adama Świerżewskiego, za dobro które po sobie pozostawił tu na ziemi i zarazem zanosimy za niego modlitwę do Miłosiernego Boga, aby obdarzył go życiem wiecznym w Jezusie Chrystusie, któremu służył i którego pragnął naśladować za wzorem św. Franciszka z Asyżu i św. Maksymiliana Marii Kolbego.

Dnia 18 listopada 2021 r. w godzinach 18:30-22:00 odbyło się modlitewne czuwanie przy Zmarłym w parafii pw. świętego Maksymiliana Marii Kolbego w Siedlcach.

Msza Święta żałobna za śp. O. Maksymiliana Adama Świerżewskiego była sprawowana dnia 19 listopada 2021 r. o godzinie 1900 pod przewodnictwem Ordynariusza Siedleckiego Ks. Bpa Kazimierza Gurdy, z udziałem Biskupa Pomocniczego Diecezji Siedleckiej Ks. Bpa Grzegorza Suchodolskiego, w Katedrze pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Siedlcach. Okolicznościową homilię wygłosił Prowincjał Prowincji Matki Bożej Niepokalanej Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (OO. Franciszkanie) O. Grzegorz Maria Bartosik. Po Mszy Świętej trumna z ciałem Zmarłego została przewieziona do kościoła parafialnego w Szumowie (diecezja łomżyńska).

Uroczystości pogrzebowe ŚP. O. Maksymiliana Adama Świerzewskiego odbyły się dnia 20 listopada 2021 r. w jego rodzinnej parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej w Szumowie. O godzinie 1100 została odprawiona Msza Święta pod przewodnictwem Ordynariusza Łomżyńskiego Ks. Bpa Janusza Stepnowskiego. Bezpośrednio po Mszy Świętej odbyły się obrzędy ostatniego pożegnania i przejście na miejscowy cmentarz parafialny, gdzie zostało złożone ciało naszego Zmarłego Współbrata.