Parafia
Św. Maksymiliana
Marii Kolbego
w Siedlcach 

08-110 Siedlce,
ul. Kazimierzowska 128
  tel: (25) 6440522

 

„Nie jedno nawrócenie może być owocem” - Św. Maksymilian

Rok Życia Konsekrowanego
Rok Życia Konsekrowanego

Patron Travel
Franciszkańskie Biuro Pielgrzymkowe

Przyjęcie do zakonu

Jezusowe wezwanie "Pójdź za Mną" wciąż nie ustaje. On ciągle poszukuje młodych i odważnych serc, by nieśli Ewangelię...

Jeśli pragniesz, na wzór św. Franciszka z Asyżu, w duchu pokory i ubóstwa naśladować Chrystusa, zapraszamy Cię do naszej braterskiej wspólnoty.

 

Do Zakonu przyjmujemy kandydatów na kapłanów i na braci zakonnych.

Przygotowanie do pracy i życia zakonnego w tak różnych dziedzinach odbywa się przez formację duchową, intelektualną i zawodową kandydatów na Postulacie, Nowicjacie, Junioracie i w Wyższym Seminarium Duchownym.

Kandydaci na braci zakonnych przyjmowani są do 35 roku życia, powinni ukończyć przynajmniej Szkołę Zawodową. Po przyjęciu odbywają roczny postulat, a następnie rok nowicjatu wieńczony złożeniem pierwszych ślubów zakonnych na jeden rok. Następnie przechodzą na formację Junioratu, trwającą pięć lat, gdzie pogłębiają wiedzę teologiczną, ogólną i zawodową. Ten okres formacji kończą złożeniem ślubów wieczystych. Pobyt w zakonie jest bezpłatny, natomiast za wszelką pracę bracia nie otrzymują wynagrodzenia materialnego. Bracia zakonni w klasztorach pełnią różne funkcje: organisty, furtiana, zakrystiana, zaopatrzeniowca, gospodarza domu, ogrodnika, niektórzy z braci podejmują zajęcia w wydawnictwie, w drukarni, administracji. Zachowanie ślubów oraz życie wspólne wymaga od zakonników ofiary. Dlatego w zakonie mogą wytrwać jedynie ci, którzy są zdolni do przezwyciężenia miłości własnej, nie liczą na łatwe życie, a siłę do wytrwania czerpią będąc w zjednoczeniu z Bogiem.

Kandydaci do kapłaństwa są przyjmowani po maturze. Podobnie jak kandydaci na braci zakonnych odbywają postulat i nowicjat. Następnie podejmują formacje w Wyższym Seminarium Duchownym, gdzie studiując filozofię i teologię przygotowują się do pracy kapłańskiej. Przed przyjęciem święceń diakonatu składają śluby uroczyste, zobowiązując się żyć w ubóstwie, posłuszeństwie i czystości przez całe życie, a przez to naśladować Chrystusa ubogiego, pokornego i posłusznego Ojcu. Formację seminaryjną kończą przyjęciem święceń kapłańskich. Istnieją w Polsce dwa Wyższe Seminaria Duchowne Ojców Franciszkanów: w Łodzi-Łagiewnikach i w Krakowie.

 Budowa Ośrodka Duszpasterskiego - konto: Klasztor Ojców Franciszkanów PeKaO S.A. I oddział Siedlce Nr 22 1240 2685 1111 0000 3666 5088
Redakcja: o. Stanisław Siergiej Webmaster: Andrzej Nowak Ostatnia aktualizacja: 5.02.2023