Parafia
Św. Maksymiliana
Marii Kolbego
w Siedlcach 

08-110 Siedlce,
ul. Kazimierzowska 128
  tel: (25) 6440522

 

„W posłuszeństwie trzeba nie tylko słuchać tak na zewnątrz, ale całą swą istotą.” - Św. Maksymilian

Rok Życia Konsekrowanego
Rok Życia Konsekrowanego

Patron Travel
Franciszkańskie Biuro Pielgrzymkowe

Kancelaria parafialna

Sprawy kancelaryjne załatwiamy tylko w dni powszednie (nigdy w niedziele i święta).

Do kancelarii przychodzimy po Mszy św. rano godz. 700 i przed lub po Mszy św. wieczorem godz. 1800 .
Sprawy pilne, zwłaszcza związane z pogrzebem załatwiamy o każdej porze.

Wykaz podstawowych dokumentów potrzebnych do Sakramentów Świętych i katolickiego pogrzebu.

Chrzest

 • Zgłoszenia dziecka do chrztu dokonują tylko jego rodzice
 • Rodzic zgłasza chęć ochrzczenia dziecka w kancelarii na dwa tygodnie przed terminem udzielenia chrztu.
 • Sakrament chrztu św. odbywa się w drugą niedzielę miesiąca w czasie Mszy św. o godz. 1200.
 • Przed chrztem św. rodzic przychodzi do zakrystii i przynosi kartki od spowiedzi św., które otrzymuje przy zgłoszeniu dziecka. Do chrztu św. przychodzimy 15 minut przed wyznaczoną godziną.
 • Jeśli wystąpi jakaś przeszkoda, należy poinformować parafię, że chrzest św. odbędzie się w innym terminie niż planowany.
 • Przychodząc do kancelarii rodzic podaje następujące dokumenty i informacje:
  1. Akt urodzenia dziecka wydany przez Urząd Stanu Cywilnego
  2. Dane o rodzicach dziecka (imię i nazwisko, data urodzenia, wyznanie, adres zamieszkania, data i parafia ślubu)
  3. Dane o rodzicach chrzestnych (imię i nazwisko, rok urodzenia, wyznanie, adres zamieszkania)
  4. Zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych od ich własnego proboszcza, że mogą być dopuszczeni do godności ojca lub matki chrzestnej (muszą być ochrzczeni, bierzmowani i żyć według zasad chrześcijańskich – jeśli jest inaczej kapłan ma obowiązek odmówienia wydania takiego zaświadczenia).
  5. Zaświadczenie o odbyciu katechez przedchcielnych Dotyczy rodziców oraz chrzestnych zamieszkałych na terenie naszej diecezji.
Chrzest w niebezpieczeństwie śmierci

W niebezpieczeństwie śmierci trzeba ochrzcić człowieka zwykłą wodą (może być nawet nie święcona). Trzykrotnie polewając głowę wodą nadaje się imię i wypowiada formułę chrzcielną, np. – „Grzegorzu, ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego”. Po chrzcie z wody zgłaszamy w kancelarii taki przypadek i wpisujemy daną osobę w księgę chrztów.

Odłożenie udzielenia chrztu

Do przyjęcia sakramentu wymagana jest wiara. Dziecko nie może wyrazić jej samo, więc czynią to rodzice w jego imieniu, dlatego wymaga się, żeby rodzice żyli według zasad wiary. Jeżeli są poważne odstępstwa od zasad wiary (np. konkubinat), to kapłan, zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego, zobowiązany jest odłożyć chrzest , wskazując jednocześnie na przyczynę, w celu usunięcia jej przez rodziców.

 

Małżeństwo

 • Miejscem załatwiania spraw przedślubnych jest parafia narzeczonej lub narzeczonego.
 • Termin planowanego sakramentu małżeństwa trzeba zarezerwować w parafii odpowiednio wcześniej.
 • Narzeczeni zgłaszają się w kancelarii parafialnej na 6 miesiący przed datą planowanego ślubu w celu załatwienia formalności i wypełnienia dokumentacji.
 • Do kancelarii przynosimy ze sobą:
  1. Metrykę chrztu świętego (ważna jest trzy miesiące od daty wystawienia w parafii chrztu św.). Na akcie chrztu świętego musi być zaznaczona uwaga, że jest on wystawiony do sakramentu małżeństwa.
  2. Świadectwo bierzmowania (o ile fakt bierzmowania nie jest odnotowany w metryce chrztu św.)
  3. Świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego lub świadectwo z katechezy (ostatnia klasa szkoły średniej).
  4. Dowody osobiste.
  5. Imię i nazwisko oraz adres zamieszkania, wyznanie, data urodzenia świadków. Świadkowie muszą mieć 18 lat.
  6. Zaświadczenia z parafii świadków, że mogą pełnić tę funkcję.
  7. Zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (do ślubu konkordatowego – jest ono ważne tylko trzy miesiące).
  8. Akt ślubu (jeśli wcześniej zawarto związek cywilny).
  9. Akt zgonu małżonka (wdowcy).
 • W kancelarii parafialnej spisuje się protokół badania kanonicznego narzeczonych. Na spisanie protokołu narzeczeni umawiają się z jednym z kapłanów.
 • Narzeczeni zobowiązani są do uczestnictwa w katechezach przedślubnych i skupieniu.
 • Narzeczonych obowiązują dwie spowiedzi przedślubne (po zgłoszeniu się w kancelarii i przed ślubem). Przy spowiedzi trzeba zaznaczyć, że jest to spowiedź przedślubna. Kartki do spowiedzi wydawane są przy zgłoszeniu ślubu.
 • Po zgłoszeniu się , narzeczony(a) pochodzący(a) z innej parafii, otrzymuje prośbę o wygłoszenie zapowiedzi przedślubnych, którą doręcza do kancelarii parafialnej swojego miejsca zamieszkania. Zapowiedzi są wywieszane maksymalnie na czas 3 niedziel. Po tym okresie zgłasza się do kancelarii i odbiera zaświadczenie o wygłoszeniu zapowiedzi, które przynosi do kancelarii, gdzie spisany jest protokół przedślubny.
 • Narzeczeni umawiają się z kimś z państwa Organistów w celu powiadomienia o terminie i godzinie ślubu, itp. Kontakt z Organistami w każdą niedzielę przed lub po Mszy św.
 • Jeżeli narzeczeni mają takie życzenie, to mogą wynająć firmę lub kwiaciarnie do dekoracji kościoła, sami dekorować lub kupić kwiaty do dekoracji. W ostatnim przypadku kwiaty do dekoracji muszą być dostarczone najpóźniej w piątek wieczorem. Przy dekoracji należy uwzględnić, że w sobotę rano jest sprzątanie kościoła i w tym czasie nie można nic innego robić. Jeśli młodzi nie zdecydują się na żadne z powyższych rozwiązań, to kościół zostanie ubrany w kwiaty tak, jak na każdą niedzielę.
 • Sakrament małżeństwa zwyczajowo udziela się w sobotę podczas Mszy św.
 • Zwykle wraz ze świadkami przychodzimy do kancelarii w piątek poprzedzający dzień ślubu, po Mszy św. wieczornej, aby podpisać dokumenty. Świadkowie przynoszą wówczas dowody osobiste. Jeśli narzeczeni mają takie życzenia, to dokumenty mogą być podpisane w czasie Mszy św. ślubnej.
 • Świadek przynosi ze sobą obrączki, które kładzie na specjalnej tacce. Po obrączki podejdzie brat Dominik w czasie Mszy św.
 • W najbliższych dniach po ślubie młodzi zgłaszają się do kancelarii, aby odebrać dokument potwierdzający zawarcie sakramentu małżeństwa.

 

Pogrzeb katolicki

 • Nabożeństwo pogrzebowe za każdego wiernego winno być z reguły odprawione w jego własnym kościele parafialnym (kan. 1177 §1).
 • Przed przyjściem do kancelarii uzgadniamy szczegóły pogrzebu w biurze cmentarza i z firmą pogrzebową. (Wypada, aby ciało chrześcijanina nie było przewożone samochodem z nazwą, czy symboliką pogańską lub przeciwną nadziei zbawienia, np. „Hades” – co oznacza piekło, itp.)
 • W kancelarii parafialnej informujemy o planowanym dniu i godzinie Mszy św. pogrzebowej oraz uzgadniamy wszystkie szczegóły dotyczące pogrzebu katolickiego.
 • Pana organistę powiadamiamy osobiście lub prosimy o to jednego z Ojców, z którym załatwiamy sprawy pogrzebowe.
 • Wymagane dokumenty do pogrzebu chrześcijańskiego:
  1. Akt zgonu
  2. Zaświadczenie o przyjętych przed śmiercią sakramentach, o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (Komunii świętej) , gdy zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (wystawia je kapelan szpitala)
  3. Jeśli zmarły zamieszkiwał na terenie innej parafii, a pogrzeb ma być w naszej parafii, potrzebna jest na to zgoda własnej parafii zmarłego.
 • W dniu pogrzebu przyjętą w stanie łaski uświęcającej Komunię św. można ofiarować za zmarłego. Przed pogrzebem kapłan jest w konfesjonale więc można przystąpić do spowiedzi św.
 • Jeśli jest taka możliwość, to zwyczajowo zamawiamy Mszę św. w 7 i 30 dzień po śmierci.
Modlitwy za zmarłych
 • Mając na uwadze pomoc zmarłym najbliższa rodzina może zatroszczyć się o Msze święte gregoriańskie. Jest to 30 Mszy św. odprawianych dzień po dniu, w intencji zmarłej osoby, do których przywiązane są szczególne łaski. Nie musi to być tuż po śmierci, może być dłuższy czas, kilka miesięcy, rok, dwa….
 • Naszym bliskim dajemy różne podarunki, pamiętajmy że zmarli nadal są naszymi bliskimi i ciągle możemy im dawać dary, którymi obecnie są różnego rodzaju modlitwy. Szczególną modlitwą jest Msza św. i o takim prezencie dla naszych zmarłych trzeba pamiętać. Mszę św. za zmarłych zamawiajmy regularnie, przynajmniej raz w roku. Okazją może być rocznica śmierci, urodzin, imieniny, wielkie święta (Boże Narodzenie, Wielkanoc), listopad, jako szczególny czas modlitwy za zmarłych.
 • Zamawiając Mszę św. za zmarłych pamiętajmy, że to rodzina przede wszystkim powinna w niej uczestniczyć (jak najliczniej) i przyjąć Komunię św. w intencji zmarłych.
 • Poza Mszą św. pamiętajmy o innych modlitwach za zmarłych, zwłaszcza tych, do których przywiązane są odpusty.

 

Namaszczenie chorych

 • W nagłych przypadkach można wezwać kapłana o każdej porze dnia i nocy.
 • Zwykle namaszczenia udzielamy w czasie odwiedzin chorych w pierwszy piątek miesiąca. Odwiedziny chorych rozpoczynamy o godz. 900.
 • Chorego do namaszczenia zgłaszamy w kancelarii lub w zakrystii. Podajemy na kartce imię i nazwisko chorego, wiek, dokładny adres.
 • Sakrament ten wolno powtórzyć, jeśli chory po wyzdrowieniu znowu ciężko zachoruje lub jeśli w czasie trwania tej samej choroby niebezpieczeństwo stanie się poważniejsze (kan. 1004 § 2).
 • Przygotowanie mieszkania:
  1. Stół nakryty białym obrusem
  2. Krzyż i świece
  3. Woda święcona i kropidło
  4. Kawałek waty
  5. Jeżeli chory ma trudności z przełykaniem to czystą wodę do popicia Komunii św.
 • W czasie udzielania sakramentu namaszczenia chorych powinni modlić się wspólnie także domownicy.
 • Sakramentu namaszczenia chorych można udzielić w następujących przypadkach:
  1. Jeżeli jest poważna choroba (niezależnie od wieku)
  2. Osobom starszym wiekiem (zwykle raz w roku, jeśli nie ma choroby)
  3. Przed operacją medyczną
  4. Nieprzytomnym lub psychicznie chorym, jeśli można przypuszczać, że w normalnych warunkach życzyłyby sobie przyjęcia tego sakramentu.
 • Sakramentu namaszczenia chorych nie udziela się zmarłym tylko żywym, gdyż jest to sakrament uzdrowienia. Ważna jest więc troska rodziny, aby nie zwlekać z tym sakramentem aż do bezpośredniego niebezpieczeństwa śmierci.
 • W szpitalach zwykle są kapelani, którzy udzielają namaszczenia i zostawiają potwierdzenie udzielenia tego sakramentu. Potwierdzenie to trzeba zachować, gdyż w przypadku śmierci będzie potrzebne w kancelarii parafialnej.

 

Bierzmowanie

 • Do bierzmowania zapisujemy młodzież ze szkół średnich i starszych, którzy nie mają tego sakramentu, a szczerz pragną przyjąć dar Ducha Świętego.
 • Bierzmowanie jest sakramentem dojrzałości chrześcijańskiej, dlatego należy się do niego solidnie przygotować. W diecezji siedleckiej przejmuje się dwuletni cykl przygotowań. W naszej parafii pozostajemy tradycyjnie przy jednym roku, nadrabiając przygotowanie częstotliwością spotkań.
 • Kandydaci zapisują się osobiście we wrześniu, w terminie podanym w ogłoszeniach parafialnych.
 • Wszystkie szczegóły dotyczące przygotowania są podawane na pierwszym spotkaniu organizacyjnym dla kandydatów i ich rodziców.
 • Wymagane dokumenty do bierzmowania
  1. Kancelaryjna karta chrztu.
  2. Opinia katechety, a osoby starsze świadectwo ukończenia katechizacji
  3. Zezwolenie swojego księdza proboszcza, jeżeli kandydat jest z innej parafii
 • Kandydat może być niedopuszczony do bierzmowania ze względu na brak zaangażowania w przygotowanie, konfliktu z prawem, przynależność do grup przestępczych lub przeciwnych Kościołowi, nałogi, negatywną opinię od katechety, naganną ocenę z zachowania w szkole, opuszczanie spotkań, nieobecność na Mszy św., szczególnie niską kulturę osobistą, wulgarne zachowanie i inne przyczyny uznane przez kapłana prowadzącego przygotowanie.

 

I Komunia św.

 • Dzieci do I Komunii św. zapisujemy we wrześniu na pierwszym spotkaniu formacyjnym.
 • Spotkania dzieci i rodziców odbywają się w drugą niedzielę miesiąca po Mszy św. o godz. 1030
 • Rodzice co niedziela, według listy, czynnie biorą udział we Mszy św. poprzez czytanie lekcji mszalnych i udział w procesji z darami.
 • Rodzice dbają o uczestnictwo dzieci w nabożeństwach w ciągu roku i sami uczestniczą z dziećmi.
 • Wymagane dokumenty do I Komunii św.
  1. Kancelaryjna karta chrztu.
  2. Zezwolenie swojego księdza proboszcza, jeżeli dziecko jest z innej parafii

 Budowa Ośrodka Duszpasterskiego - konto: Klasztor Ojców Franciszkanów PeKaO S.A. I oddział Siedlce Nr 22 1240 2685 1111 0000 3666 5088
Redakcja: o. Stanisław Siergiej Webmaster: Andrzej Nowak Ostatnia aktualizacja: 5.02.2023