Parafia
Św. Maksymiliana
Marii Kolbego
w Siedlcach 

08-110 Siedlce,
ul. Kazimierzowska 128
  tel: (25) 6440522

 

„I chociażby nie wiem jakie cnoty się spełniało, a posłuszeństwa nie było , na nic się to wszystko zda.” - Św. Maksymilian

Rok Życia Konsekrowanego
Rok Życia Konsekrowanego

Patron Travel
Franciszkańskie Biuro Pielgrzymkowe

Galerie zdjęć z roku 2020

 

 

Zarządzenie Biskupa Siedleckiego
KAZIMIERZA GURDY
w związku ze złagodzeniem obostrzeń epidemicznych

W związku z wydaniem i opublikowaniem w dniu 29 maja br. w Dzienniku Ustaw RP pod pozycją 964 nowego Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, którego postanowienia wchodzą w życie z dniem 30 maja br., niniejszym zarządzam co następuje: ....

 

Triduum Paschalne

Trzy dni przed Niedzielą Zmartwychwstania Pańskiego rozpoczęliśmy rozważanie męki, śmierci i powstania z martwych Jezusa Chrystusa. Okres ten nazywamy Triduum Paschalnym.
W Wielki Czwartek dziękujemy za sakramenty Eucharystii i Kapłaństwa.
W Wielki Piątek pochylamy się nad męką Pana Jezusa.
W Wielką Sobotę, z nastaniem nocy przeżywamy Wigilię Paschalną.
  
 Zapraszamy do Galerii:    galeria 1

 

LIST OJCA ŚWIĘTEGO do wszystkich wiernych na maj 2020 r.

Drodzy bracia i siostry,

Zbliża się maj, miesiąc, w którym lud Boży szczególnie żarliwie wyraża swoją miłość i nabożeństwo do Dziewicy Maryi. Do tradycji tego miesiąca należy odmawianie różańca w domu, w kręgu rodzinnym. Do docenienia tego wymiaru domowego, także z duchowego punktu widzenia, „zmusiły” nas ograniczenia pandemii. ....

 

Spotkanie opłatkowe Kół Żywego Różańca

5 stycznia 2020r. Po Mszy Świętej o godzinie 1600 odbyło się spotkanie opłatkowe i wspólne kolędowanie na świątecznym spotkaniu Kół Żywego Różańca z naszej parafii.   
 Zapraszamy do Galerii:    galeria 1

 

Spotkanie opłatkowe

4 stycznia 2020r. Wspólne kolędowanie na świątecznym spotkaniu Rycerstwa Niepokalanej i Kościoła Domowego.   
 Zapraszamy do Galerii:    galeria 1

 

Apel Komendanta Wojewódzkiego Policji

Apel Komendanta Wojewódzkiego Policji dotyczący bezpieczeństwa zwłaszcza osób starszych, które narażone są na różnego rodzaju próby wyłudzeń. Policja prosi o zapoznanie się z tym apelem i przekazanie zawartych w nim sugestii osobom starszym. 

 

 

KOMUNIKAT Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów KEP

Praktyka pierwszych piątków i pierwszych sobót miesiąca
w okresie epidemii

W okresie epidemii dostęp do sakramentalnej spowiedzi i sakramentalnej Komunii jest dla wielu wiernych utrudniony, czasem wręcz niemożliwy. Z tego względu rodzą się wątpliwości co do zachowania ciągłości pobożnych praktyk dziewięciu pierwszych piątków miesiąca oraz pięciu pierwszych sobót miesiąca, które wielu wiernych podejmuje. Obie praktyki dla zachowania duchowych owoców zakładają przyjęcie Komunii sakramentalnej w określonym czasie. 

Przeczytaj cały tekst

 

JEZUS ŻYJE I CHCE, ABYŚ ŻYŁ

Nota Komisji Nauki Wiary Konferencji Episkopatu Polski
w związku z pandemią koronawirusa

Wyznanie wiary w Boga i Jego Opatrzność nad światem ma wielkie znaczenie dla ludzkiego życia. Przypomina, że dla Boga nie ma nic niemożliwego, że jest On Władcą wszechświata i Panem ludzkiego losu. Bóg nie pozostawia dzieła stworzenia samemu sobie, ale troszczy się o dobro duchowe każdego człowieka. Wiara w Opatrzność Bożą może być jednak wystawiona na próbę w obliczu zła i cierpienia, zwłaszcza o wymiarze tak globalnym, jak pandemia spowodowana przez koronawirusa SARS-CoV-2.

Przeczytaj cały tekst

 

Rozporządzenie Biskupa Siedleckiego KAZIMIERZA GURDY
na czas trwającej epidemii koronawirusa oraz obchodów Wielkiego Tygodnia i Triduum Paschalnego/strong

Trwająca w naszej Ojczyźnie sytuacja i wprowadzony stan epidemii sprawiają, że niemożliwe jest prowadzenie pracy duszpasterskiej, tak jak to się dzieje w zwyczajnych warunkach. Ze względu na zdrowie i bezpieczeństwo każdego człowieka konieczne jest dostosowanie się do wymogów prawa państwowego oraz zaleceń władz kościelnych,mimo, że jest to bolesne i często niesie wiele trudności. ....

Zarządzenie Biskupa Siedleckiego KAZIMIERZA GURDY
w związku z wprowadzeniem w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego

Kościół jako Matka troszczy się o swoje dzieci w każdym czasie i każdej sytuacji. Troska ta obejmuje zarówno życie duchowe, jak i cielesny wymiar ludzkiej egzystencji, a w każdej decyzji realizuje przykazanie miłości Boga i bliźniego. Zwłaszcza w tym trudnym czasie trwającej epidemii koronawirusa Kościół z mocą podejmuje działania mające na celu zbawienie człowieka oraz ochronę zdrowia i życia. ....

Zarządzenie Biskupa Siedleckiego KAZIMIRZA GURDY
w związku z epidemią koronawirusa

Mając na uwadze sytuację zagrożenia epidemią koronawirusa, w oparciu o Zarządzenie Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski z dnia 12 marca 2020 r., niniejszym zarządzam na terenie Diecezji Siedleckiej: ....

 Budowa Ośrodka Duszpasterskiego - konto: Klasztor Ojców Franciszkanów PeKaO S.A. I oddział Siedlce Nr 22 1240 2685 1111 0000 3666 5088
Redakcja: o. Stanisław Siergiej Webmaster: Andrzej Nowak Ostatnia aktualizacja: 5.02.2023