Parafia
Św. Maksymiliana
Marii Kolbego
w Siedlcach 

08-110 Siedlce,
ul. Kazimierzowska 128
  tel: (25) 6440522

 

„Bez woli Bożej człowiek niczego spełnić nie może „ - Św. Maksymilian

Rok Życia Konsekrowanego
Rok Życia Konsekrowanego

Diecezjalne Centrum Pielgrzymkowo-Turystyczne „ARKA”
     www.arkapielgrzymuj.pl

Patron Travel
Franciszkańskie Biuro Pielgrzymkowe

Ogłoszenia duszpasterskie

NA XVII NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ
25 VII 2021r.

1

W tym tygodniu w liturgii Kościoła obchodzić będziemy:

  • Jutro 26 VII - Wspomnienie św. Rodziców NMP Joachima i Anny.

  • W czwartek 29 VII - Wspomnienie św. Marty.

  • W sobotę 31 VII - Wspomnienie św. Ignacego Loyoli, kapłana.

2

W przyszłą niedzielę z racji I niedzieli miesiąca po Mszy św. o godz. 1030 wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 1200. Adorację poprowadzi Franciszkański Zakon Świeckich.

3

Mężczyzn, którzy dysponują wolnym czasem, a chcieliby poświęcić go nieco na proste prace przy budującym się kościele, prosimy o kontakt z o. Proboszczem.

4

Apel Biskupa Siedleckiego Kazimierza Gurdy ( załącznik). Zgodnie z odczytanym apelem w przyszłą niedzielę przed kaplicą będą zbierane ofiary do puszek na wsparcie poszkodowanych w nawałnicach.

5

Przy głównych drzwiach wejściowych do kaplicy są wyłożone Karty Duchowego Uczestnika Pielgrzymki oraz kartki do przekazywania intencji pielgrzymkowych. 

6

Polecając Bogu śp. Ks. Mariana Myrchę i wszystkich naszych bliskich zmarłych módlmy się: „Wieczny odpoczynek...”.

Zaproszenie Biskupa Siedleckiego Kazimierza Gurdy ( załącznik).

List pasterski
Biskupa Siedleckiego KAZIMIERZA GURDY ( załącznik).

LIST PASTERSKI EPISKOPATU POLSKI
W SETNĄ ROCZNICĘ POŚWIĘCENIA NARODU POLSKIEGO
NAJŚWIĘTSZEMU SERCU PANA JEZUSA
Budujmy cywilizację miłości! (zał. 1).

List pasterski
Biskupa Siedleckiego KAZIMIERZA GURDY
na Rok Rodziny zał. 1).

SŁOWO PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI CHARYTATYWNEJ
KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI NA NIEDZIELĘ MIŁOSIERDZIA zał. 1).

List pasterski
Biskupa Siedleckiego KAZIMIERZA GURDY
na Wielki Post (2021) zał. 1).

Apel Biskupa Siedleckiego Kazimierza Gurdy ( zał. 1).

List pasterski
Biskupa Siedleckiego KAZIMIERZA GURDY
na Rok Świętego Józefa i rozpoczęcie przygotowań do jubileuszu beatyfikacji Unitów Pratulińskich zał. 1).

List pasterski Biskupa Siedleckiego KAZIMIERZA GURDY na Adwent 2020 r. zał. 1).

Komunikat Biskupa Siedleckiego Kazimierza Gurdy zał. 1).

Komunikat Biskupa Siedleckiego Kazimierza Gurdy ( zał. 1).

List pasterski Episkopatu Polski zapowiadający obchody XX Dnia Papieskiego załącznik 1).

BUDUJMY WIĘZI!
List pasterski z okazji X Tygodnia Wychowania w Polsce załącznik 1).

Apel Biskupa Siedleckiego Kazimierza Gurdy załącznik 1).

Apel Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski załącznik 2).

Apel Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych
na sierpień – miesiąc abstynencji 2020  zobacz).

List pasterski Biskupa Siedleckiego Kazimierza Gurdy
w związku z przygotowaniami do 40. Pieszej Pielgrzymki Podlaskiej na Jasną Górę ( zobacz).

Zarządzenie Biskupa Siedleckiego Kazimierza Gurdy ( zał. 1).

Słowo Biskupa Siedleckiego Kazimierza Gurdy ( zał. 2).

SŁOWO
PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI
WOBEC ZMNIEJSZANIA OGRANICZEŃ LICZBY OSÓB MOGĄCYCH UCZESTNICZYĆ W ZGROMADZENIACH RELIGIJNYCH (pobierz).

Zarządzenie Biskupa Siedleckiego Kazimierza Gurdy ( (zał. 1).

Konferencji Episkopatu Polski
„Pokój tobie, Polsko!” (św. Jan Paweł II, 1983) (pobierz).

LIST REKTORA WYŻSZEGO SEMINARIUM DUCHOWNEGO DIECEZJI SIEDLECKIEJ (pobierz).

Caritas Diecezji Siedleckiej - podziękowanie za włączenie się w akcję „Jałmużna Wielkopostna” (pobierz).

Słowo Przewodniczącego Komisji Charytatywnej Konferencji Episkopatu Polski
na Niedzielę Miłosierdzia (pobierz).

Komunikat Biskupa Siedleckiego Kazimierza Gurdy (zał. 1).

Zarządzenie Biskupa Siedleckiego Kazimierza Gurdy (zał. 2).

Dekret Biskupa Siedleckiego Kazimierza Gurdy (zał.3).

Życzenia Biskupa Siedleckiego KAZIMIERZA GURDY
z racji Świąt Wielkanocnych (pobierz).

DEKRET PENITENCJARII APOSTOLSKIEJ ODNOŚNIE PRZYZNANIA SPECJALNYCH ODPUSTÓW DLA WIERNYCH W OBECNEJ SYTUACJI PANDEMII, 20.03.2020 R. (pobierz).

List pasterski Biskupa Siedleckiego KAZIMIERZA GURDY
na Wielki Post (2020) (pobierz).

List prymasa Polski przygotowujący do beatyfikacji
Czcigodnego Sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego (pobierz).

List pasterski Biskupa Siedleckiego KAZIMIERZA GURDY
na Adwent (2019) (pobierz).

LIST KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI
zapowiadający obchody XIX Dnia Papieskiego
pod hasłem „Wstańcie, chodźmy!”     (pobierz).

List pasterski Episkopatu Polski z okazji Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego (pobierz).

Oświadczenie ws. LGBT+ ( zał. 1).

Apel Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych
na sierpień – miesiąc abstynencji 2019 ( zał. 1).

List pasterski Biskupa Siedleckiego KAZIMIERZA GURDY
z okazji 39 Pieszej Pielgrzymki Podlaskiej na Jasną Górę (2019) ( zał. 1).

Komunikat Biskupa Siedleckiego Kazimierza Gurdy ( zał. 1).

OŚWIADCZENIE
Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski
w sprawie aktów nienawiści wobec katolików w Polsce
( oświadczenie).

Zaproszenie księdza biskupa Kazimierza Gurdy ( zał. 1).

Zaproszenie księdza biskupa Kazimierza Gurdy ( zał. 2).

WRAŻLIWOŚĆ I ODPOWIEDZIALNOŚĆ
Słowo biskupów do wiernych ( zał. 1).

Zaproszenie Księdza Biskupa Kazimierza Gurdy ( zał. 1).

Zaproszenie Biskupa Siedleckiego Kazimierza Gurdy ( zał. 1).

List pasterski Biskupa Siedleckiego
KAZIMIERZA GURDY
na Wielki Post (2019) ( zał. 1).

Zaproszenie Biskupa Siedleckiego Kazimierza Gurdy ( zał. 1).

Zaproszenie na Marsz dla Życia ( zał. 1).

List pasterski Biskupa Siedleckiego na Adwent 2018 ( zał. 1).

Komunikat Biskupa Siedleckiego Kazimierza Gurdy w związku z zakończeniem Jubileuszu 200 – lecia istnienia Diecezji ( zał. 1).

Wymodlona i wywalczona wolność
List pasterski Episkopatu Polski z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości
( załącznik).

List Konferencji Episkopatu Polski
zapowiadający obchody XVIII Dnia Papieskiego
pod hasłem „Promieniowanie ojcostwa”
( załącznik).

KEP
WYCHOWAWCA CHRZEŚCIJAŃSKI W PROCESIE ROZEZNAWANIA POWOŁANIA
List Pasterski z okazji VIII Tygodnia Wychowania 9 – 15 września 2018 roku ( załącznik).

Apel Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych
na sierpień – miesiąc abstynencji 2018 ( załącznik).

List pasterski Biskupa Siedleckiego Kazimierza Gurdy
z okazji 38 Pieszej Pielgrzymki Podlaskiej na Jasną Górę (2018) ( załącznik 1).

List pasterski Biskupa Siedleckiego Kazimierza Gurdy
na centralne obchody Roku Jubileuszowego ( załącznik 1).

Zaproszenie Biskupa Siedleckiego Kazimierza Gurdy ( załącznik 1).

DUCH ŚWIĘTY PRZYNAGLA NAS
List Pasterski Episkopatu Polski na Niedzielę Miłosierdzia 2018 ( załącznik 1).

Zaproszenie Biskupa Siedleckiego Kazimierza Gurdy
do udziału w uroczystościach pogrzebowych biskupów podlaskich w Janowie Podlaskim ( załącznik 1).

Zaproszenie Biskupa Siedleckiego Kazimierza Gurdy ( załącznik 2).

Zarządzenie Biskupa Siedleckiego Kazimierza Gurdy ( załącznik 2).

LIST EPISKOPATU POLSKI
NA ROK ŚWIĘTEGO STANISŁAWA KOSTKI ( załącznik 1).Budowa Ośrodka Duszpasterskiego - konto: Klasztor Ojców Franciszkanów PeKaO S.A. I oddział Siedlce Nr 22 1240 2685 1111 0000 3666 5088
Redakcja: o. Stanisław Siergiej Webmaster: Andrzej Nowak Ostatnia aktualizacja: 25.07.2021