Parafia
Św. Maksymiliana
Marii Kolbego
w Siedlcach 

08-110 Siedlce,
ul. Kazimierzowska 128
  tel: (25) 6440522

 

„„Maryja”, Ona zrozumie o co nam chodzi, Ona doda siły do wykonania , do Niej się uciekać jak dziecko do Matki” - Św. Maksymilian

Rok Życia Konsekrowanego
Rok Życia Konsekrowanego

Patron Travel
Franciszkańskie Biuro Pielgrzymkowe

Historia parafii

Jako pocztek historii dziaalnoci franciszkanw w Siedlcach uwaa si przekazanie im wiosn 1993 roku w darowinie dziaki 1,3 ha i domu jednopitrowego przy ul. Kazimierzowskiej 128 przez ks. prof. dra hab. Mariana Myrch (profesora prawa kanonicznego w wczesnej Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie).

Dnia 1 lipca, jako pierwszy franciszkanin, na miejsce przyby br. Stefan Banaszczuk ze Stoczka. Rozpocz on remont domu. Na pocztku wrzenia 1993 roku doczy do niego o. Rajmund Mazur, aby podj duszpasterstwo w tymczasowej kaplicy w dwch pokojach na parterze. Dnia 8 wrzenia 1993 roku bp Wacaw Skoromucha, w obecnoci o. prowincjaa Jzefa apiskiego, powici kaplic. O. Rajmund Mazur od stycznia 1994 roku rozpocz nauczanie religii w Zespole Szk Rolniczych.

Po procznych staraniach, 8 lipca 1994 roku, uzyskano zgod na budow obecnej kaplicy. Niezwocznie przystpiono do wykopania fundamentw. Wszystkie prace prowadzi br. Stefan razem z okolicznymi mieszkacami. W nowo wybudowanej kaplicy pierwsz Msz wit odprawiono 25 grudnia 1994 roku.

Dnia 8 wrzenia bp Jan Mazur, ordynariusz siedlecki, powici kaplic pw. w. Maksymiliana, a 3 grudnia 1995 roku utworzy przy niej parafi. Dekretem o. prowincjaa Jzefa apiskiego dnia 13 stycznia 1998 roku zosta erygowany klasztor. Pierwszym gwardianem zosta o. Andrzej Kaliciak.

Obecnie gwardianem klasztoru jest o. Stanisaw Siergiej a proboszczem o. Zdzisaw Be. Parafia liczy 2,4 tys. wiernych. W niedziel odprawianych jest pi Mszy witych w kaplicy, a dwa razy w miesicu odprawiana jest Msza wita w Golicach.

 Budowa Ośrodka Duszpasterskiego - konto: Klasztor Ojców Franciszkanów PeKaO S.A. I oddział Siedlce Nr 22 1240 2685 1111 0000 3666 5088
Redakcja: o. Stanisław Siergiej Webmaster: Andrzej Nowak Ostatnia aktualizacja: 5.02.2023